Skip to main content

Yan Dal

YTÜ Senatosu'nun 19.09.2022 tarih ve 2022/06 sayılı kararına göre tüm lisans programlarında yan dal yapılabilmektedir.

Üniversitemiz yan dal başvuruları hakkında ayrıntılı bilgi için tıklayınız.

YTÜ Lisans düzeyindeki programlar geçiş yönergesi için tıklayınız.

Yan dal programına kayıt yaptıran öğrenciler, tabloda belirtilen öğretim planına ait en az 10 ders ve toplam en az 26 kredilik dersten başarılı olması üzerine "YAN DAL Sertifikası" almaya hak kazanacaklardır. Bölümümüzde alınması gereken zorunlu dersler: