Ana içeriğe atla

Sıkça Sorulan Sorular

SSS

 

* Öğrenci Belgesi/Transkript Belgesi almak istiyorum. Nereye başvurmalıyım?

Kayıtlı öğrenci iseniz Fakülte Öğrenci İşlerine başvurarak ilgili evrakları alabilirsiniz. Mezun öğrenciler ise https://ebys.yildiz.edu.tr/OgrenciBelge/Index/ adresine giriş yaparak (istenilen kişisel bilgileri doldurmak suretiyle) “E-İmzalı” Not Durum Belgesine(Transkript) Türkçe ve İngilizce olarak ücretsiz erişim sağlayabilirler.

* Disiplin cezası almadığıma dair yazı alabilir miyim?

Disiplin sicil belgesi almayı talep eden kayıtlı öğrencilerimizin disiplin durumlarına ilişkin bilgi "ÖĞRENCİ BELGESİNDE" mevcut olup bu belgeyi Fakülte Sekreterliklerinden temin etmeleri gerekmektedir. Disiplin sicil belgesi almayı talep eden mezunlarımızın disiplin durumlarına ilişkin bilgi "NOT DURUM BELGESİNDE, yer aldığından ayrıca disiplin durumunu gösteren belge düzenlenmemektedir. İlgili ibarenin bulunmaması durumunda (öğrenimi boyunca disiplin cezası almış olanlar için) mezunlarımızın ytumezun@yildiz.edu.tr , kayıtlı öğrencilerimizin ise ogidb@yildiz.edu.tr adresine e-posta göndermeleri gerekmektedir.

* Kayıt veya diğer sorunlarımla ilgili dilekçemi nereye vermeliyim?

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/Formlar-ve-Dilek%C3%A7eler/39 sayfasında yer alan şablonlar arasından  ilgili form veya dilekçeyi doldurarak Bölüm Sekreterliğine verebilirsiniz.

* Kaydımı yapamıyorum. 

Aşağıdaki durumlarda online kayıt yapılamamaktadır:

T.C. Kimlik Numarasına sahip olmama, Yurt dışında bulunduğundan e-devlet şifresi alamama, Halen bir başka yükseköğretim kurumuna kayıtlı olma, Lise mezuniyeti e-okul üzerinden teyit edilememe, ÖSYS Kılavuzunda yerleştirildiği programın bakınız maddelerinde sağlık raporu istenilmesi.

Bu sebeplerle kaydını yaptıramayan öğrenciler ÖSYM'ce ilan edilen ve Üniversitemiz tarafından hazırlanan (www.ogi.yildiz.edu.tr) ve kılavuzlarda belirtilen tarihlerde şahsen gelerek kayıt işlemini gerçekleştirebilirler.

* Zorunlu ders nedir?

Öğrencilerin mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayabilmeleri adına alınması gereken alan dersleridir. Daha fazla bilgi için: http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=27&aid=16

* Seçmeli ders nedir?

Cevap: Öğrencilerin mezuniyet için gerekli krediyi tamamlayabilmeleri için dönem bazlı açılan derslerdir. Öğrencilerin her dönem bu dersler arasından seçim yapması zorunludur. İlgili dersler için: http://www.bologna.yildiz.edu.tr/index.php?r=program/view&id=27&aid=16

* Danışmanımın kim olduğunu ve görüşme saatlerini nasıl öğrenebilirim?

Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden danışman bilgilerinize ulaşabilirsiniz. Öğretim üyelerinin AVESİS sayfalarında görüşme saatleri yer almaktadır. (Bölüm web sayfasında öğretim üyelerinin AVESİS sayfalarının bağlantıları bulunmaktadır)

 

*Final / Bütünleme sınavına girebilme şartları nelerdir?

Final ve Bütünleme sınavlarına girebilmek için teorik derslerin en az %70’ine, teorik ders dışındaki her türlü uygulama çalışmasının en az %80’ine devam zorunluluğu bulunmaktadır. Bütünleme sınavına girebilmek için; ilgili derslere sınavın yapılacağı eğitim–öğretim yılında kayıt yaptırmış olmak ve bu derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmak zorunludur.

*Hangi durumlarda mazeret sınavına girebilirim? Mazeret sınavı için ne zaman başvurmalıyım?

Hastalık halinde; hastalığın en az 3 (üç) günlük bir raporla belgelenmesi (Özel muayenehaneler hariç) ve raporun, rapor bitim tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunulması gerekmektedir. Birinci dereceden yakınlarının ölümü veya acilen hastaneye kaldırılması durumunda; Trafik kazası ve doğal afetler durumunda sınav tarihinden itibaren en geç 3 (üç) gün içinde ilgili Bölüm Başkanlığı’na sunması gerekmektedir. Bir yarıyılda teorik derslerde 21 iş gününden, diğerlerinde ise 14 iş gününden daha uzun sürmeyen gözaltı ve tutukluluk durumunda; Öğrenci ulusal veya uluslararası yarışma, sportif faaliyet ve benzeri bir nedenle üniversite veya diğer resmi kurumlarca yapılan görevlendirme nedeni ile sınava girememişse, Çift anadal programı ile anadal programının sınav takviminde çakışma olması halinde mazeret sınavı hakkı verilir. Yukarıda sayılan tüm mazeretler dışındaki bir mazeret nedeni ile öğrenci sınava girememişse bu mazeretini belgelendirmesi gerekmektedir. Bu hakların ne şekilde uygulanacağına ilişkin bilgiler için Yarıyıl İçi Sınavı İçin Mazeretlerin Kabulü ve Mazeret Sınavlarının Yapılış Esasları’nı (DD-007) inceleyiniz.

*Bitirme çalışması almanın koşulu nelerdir?

Bir öğrencinin bitirme çalışması alabilmesi için, öğretim planında yer alan toplam kredinin en az %75’ini karşılayacak sayıda dersten başarılı olması ve AGNO’sunun en az 2.00 olması gerekir.

*Pedagojik Formasyon ile ilgili işlemler için hangi birim ile görüşmeliyim?

Pedagojik Formasyon başvuruları ve süreçle ilgili her türlü bilgi için Eğitim Fakültesi ile iletişim kurunuz.

* Türk Dili dersi için hangi birim ile görüşmeliyim?

Cevap: Türk Dili dersi için Rektörlük Türk Dili Bölümü ile ile iletişim kurunuz.

 

* Türk Dili ve Edebiyatı mezunları için iş olanakları nedir?

Türk Dili ve Edebiyatı mezunları aşağıdaki alanlarda çalışabilirler:
Kütüphaneler ve Arşivlerde,
Televizyon Kanallarında,
Üniversitelerde (Okutman),
Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği (Ortaöğretim), (formasyon programını tamamladıktan sonra)
Türkçe Öğretmenliği (İlköğretim) (formasyon programını tamamladıktan sonra)
Reklam Ajanslarında (Metin Yazarlığı),
Yazarlık,
Gazete ve Dergilerde (Editörlük),
Türk Dil Kurumu

 

Daha fazla soru için YTÜ Öğrenci İşleri SSS:

http://www.ogi.yildiz.edu.tr/ogi/7/SIK%C3%87A-SORULAN-SORULAR/80