Ana içeriğe atla

Tarihçe

 

Bölüm Tarihçesi

 

Bölümümüzün kuruluşuna 1999 yılında karar verilmiş, 2002-2003 eğitim-öğretim yılında Eski Türk Dili, 2004-2005 eğitim-öğretim yılında Türk Edebiyatı alanlarında yüksek lisans programları, 2005-2006 eğitim-öğretim yılında ise Türk Dili ve Edebiyatı lisans programı başlamıştır.

 

Eski Türk Dili, Yeni Türk Dili, Eski Türk Edebiyatı, Yeni Türk Edebiyatı ve Türk Halk Edebiyatı anabilim dallarından oluşan bölümde; tarihî dönem Türk dillerine (Eski Türkçe, Karahanlıca, Osmanlı Türkçesi vb.), Türkçe dilbilgisine; dilbilimine; Osmanlı dönemi Türk edebiyatına; Tanzimat'tan günümüze tüm yönleriyle modern Türk edebiyatına; halk edebiyatına ve mesleki İngilizceye yer verilmektedir.

 

Dört yıllık eğitimini tamamlayan öğrenciler toplam 147 kredi ile mezun olacaktır. Bölümümüz, öğrencilerine çalışmalarında karşılaştırmalı ve disiplinler arası bir bakış açısı kazandırmak amaçlanmaktadır.