Ana içeriğe atla

FEDEK

FEDEK AKREDİTASYON

Akreditasyon

 

FEDEK HAKKINDA

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, 24 Ocak 2020 itibariyle Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği'ne başvurarak Kalite Değerlendirme Sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu sürecin öğrencilerden öğretim planına, öğretim üyelerinden alt yapı ve donanımlarına, kariyer hedeflerinden program çıktılarına kadar her düzeyde kalitenin yükseltilmesi adına yararlı bir süreç olacağına inanıyoruz. 

 1. Bölüm Tanıtım Sunumu
 2. Öğretim Amaçları
 3. Program Çıktıları
 4. Özgörev
 5. Bölüm Tarihçesi
 6. Bölüm Danışma Kurulu
 7. Komisyon Üyeleri
 8. Ders Dosyası Formatı
 9. Ders Dosyası Yönergesi
 10. Ders Değerlendirme Anketi

ANKETLER

Genel Anketler (2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı)

 1. Lisans Öğrencileri Memnuniyet Anketi için tıklayınız.
 2. Mezun Memnuniyet Anketi için tıklayınız.
 3. Program Çıktılarını Sağlama Düzeyi Değerlendirme Mezun Anketi için tıklayınız.
 4. Program Çıktılarını Sağlama Düzeyi Değerlendirme Öğrenci Anketi için tıklayınız.
 5. Program Öğretim Amaçlarını Değerlendirme Mezun Anketi için tıklayınız.
 6. Program Öğretim Amaçlarını Değerlendirme Öğrenci Anketi için tıklayınız.
 7. Dış Paydaş (İşveren) Memnuniyet Anketi için tıklayınız.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ders Değerlendirme Anketleri

 • 1.SINIF

Osmanlı Türkçesi Grameri

Türk Halk Edebiyatına Giriş

Türkiye Türkçesi Biçim Bilgisi

Eski Türk Edebiyatında Şekil ve Tür

Tanzimat Dönemi Edebiyatı Roman ve Hikâye

Türk Dili Tarihi (13. Yüzyıl Sonrası)

 • 2. SINIF

Batı Edebiyatı

Çağdaş Türk Dilleri Coğrafyası

Eski Türk Edebiyatı 15. YY.

Halk Bilimi

Tarih Boyunca Türkçenin Alfabeleri

Metin Şerhi

Uygur Türkçesi

Osmanlı Türkçesi II

Eski Anadolu Türkçesi 15. Yüzyıl

Servet-i Fünun Edebiyatında Roman ve Hikâye

 • 3. SINIF

Bilimsel Araştırma ve Yöntemleri

Genel Dilbilim Sentaks Semantik

II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatı

Türk Halk Şiiri

Eski Türk Edebiyatı 17. Yüzyıl

Dini Tasavvufi Türk Edebiyatı

Modern Türk Edebiyatında Nesir

Harezm Kıpçak Türkçesi

 • 4. SINIF

Eleştirel Okuma

Türk Mitolojisi ve Destanları

Cumhuriyet Devri Türk Tiyatrosu

Eski Türk Edebiyatı 19. Yüzyıl

Yeni Türk Yazı Dilleri

Klasik Türk Edebiyatında Mazmunlar

Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ders Değerlendirme Anketleri

 • 1. Sınıf

     Tanzimat Dönemi Şiir ve Tiyatro

     Eski Türk Edebiyatına Giriş

     Osmanlı Türkçesine Giriş

     Türk Dili Tarihi 13. Yüzyıla Kadar

     Yazılı ve Sözlü Anlatım

     

 

 • 2. Sınıf

    Orhon Türkçesi

    Eski Türk Edebiyatı 13.-14. Yüzyıl

    Osmanlı Türkçesi I

    Eski Anadolu Türkçesi 13.-14. Yüzyıl

    Servet-i Fünun Edebiyatında Şiir

    Edebiyat Kuramları

    Geleneksel Türk Tiyatrosu

    Türkiye Türkçesi Tümce Bilgisi

 

 • 3. Sınıf

    Türkçede Polisiye Edebiyat

    Türk Mizah Kültürü

    II. Meşrutiyet Sonrası Türk Edebiyatına Giriş

    Karahanlı Türkçesi

    Genel Dilbilim Fonetik Morfoloji

    Türk Halk Edebiyatı

    Eski Türkçe Metinlerden Seçmeler

    Anlatı Çözümlemeleri

    Eski Türk Edebiyatı 16. Yüzyıl

 

 • 4. Sınıf

    Türk Tiyatro Tarihi

    Dil Semineri Sözlükçülük

    Sözlükçülük ve Etimoloji

    Özbek Edebiyatı

    İstanbul Folkloruna Giriş

    Modern Türk Şiiri

    Çağatayca

    Eski Türk Edebiyatı 18. Yüzyıl

    Cumhuriyet Dönemi Türk Şiir ve Öyküsü

    Modern Türk Edebiyatında Değişken Bir Unsur Olarak Tema

    Eski Türk Edebiyatının Fikri Kaynakları

 

FEDEK AKREDİTASYON BELGESİ

Fedek Akreditasyon Belgesi
 

ETKİNLİKLER

 

FOTOĞRAFLAR

FEDEK Toplantıları